Home > About Us > Organization and Facts > Board of Directors

Board of Directors

Members of the Board

Chairman of the Board
Masakazu Ichikawa
President, Member of the Board
Yasuhiko Ichihashi
Executive Vice President, Member of the Board
Seiei Okazaki
Kenji Wagu
Koichi Ojima
Senior Managing Director, Member of the Board
Kenji Suzuki
Yoshihide Maeda
Hiroshi Kokaji
Shin Endo
Hiroshi Kajikawa
Susumu Mita
Akihiko Yoshikawa
Toshiya Suzuki

Audit & Supervisory Board Member

Akimasa Yamamoto
Haruki Watari
Akio Tsujii
Toshitaka Hagiwara
Yukitoshi Funo
Yoshiaki Kitahara